Teckentydarterebinten

Teckentydarterebinten

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אֵלוֹן מְעֹונְנִֽים
Betyder: siar-terbinten
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.213692, 35.281799

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 9:37

Bilder från Flickr