Dinhava

Dinhava

Typ: Stad
Hebreiskt namn: דִּנְהָבָה
Betyder: fäll domslut
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.336615, 35.529888

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Mos 36:32
1 Krön 1:43

Bilder från Flickr