Danna

Danna

Typ: Stad
Hebreiskt namn: דַּנָּה
Betyder: du har dömt
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.561026, 34.975471

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:49

Bilder från Flickr