Betuel

Betuel

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בְּתוּאֵל
Betyder: Gud förstör
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.049953, 35.733402

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 19:4
1 Krön 4:30

Bilder från Flickr