Betfage

Betfage

Typ: Stad
Grekiskt namn: Βηθφαγή
Betyder: omogna fikons hus
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 3 ggr
Position: 31.790382, 35.256672

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Matt 21:1
Mark 11:1
Luk 19:29

Bilder från Kärnbibeln

Bilder från Flickr