Bet Pegor

Bet Pegor

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית פְּעוֹר
Betyder: en klyftas hus
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.656099, 35.711868

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

5 Mos 3:29, 4:46, 34:6
Jos 13:20

Bilder från Flickr