Bet Pelet

Bet Pelet

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית פֶּלֶט
Betyder: flykt-hus
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.215418, 34.942986

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:27
Neh 11:26

Bilder från Flickr