Bet Passes

Bet Passes

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית פַּצֵּץ
Betyder: hus av spridning
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.463497, 35.303684

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:21

Bilder från Flickr