Bet Haemek

Bet Haemek

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית הָעֵמֶק
Betyder: dalens hus
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.978855, 35.167095

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:27

Bilder från Flickr