Bet Baal Meon

Bet Baal Meon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית בַּעַל מְעון
Betyder: hus där Baal bor
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.679455, 35.734894

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 13:17

Bilder från Flickr