Besorbäcken

Besorbäcken

Typ: Flod
Hebreiskt namn: בְּשׂוֹר
Betyder: gladlynt
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.398056, 34.436668

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

1 Sam 30:9, 30:10, 30:21

Bilder från Flickr