Bachurim

Bachurim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּחֻרִים
Betyder: unga mäns by
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.824736, 35.388485

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

2 Sam 3:16
1 Krön 11:33
2 Sam 16:5, 17:18, 19:16, 23:31
1 Kung 2:8

Bilder från Flickr