Baal Tamar

Baal Tamar

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּעַל תָּמָר
Betyder: palmernas herre
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.823780, 35.231010

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 20:33

Bilder från Flickr