Baal-Perasim

Baal-Perasim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּעַל־פְּרָצִים
Betyder: bräckandets herre
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.756332, 35.223061

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

2 Sam 5:20
1 Krön 14:11

Bilder från Flickr