Baal Hasor

Baal Hasor

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּעַל חָצוֹר
Betyder: byns herre
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.979433, 35.279228

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

2 Sam 13:23

Bilder från Flickr