Ashna

Ashna

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אַשְׁנָה
Betyder: jag kommer att orsaka förändring
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.809900, 34.936501

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:33, 15:43

Bilder från Flickr