Aroer 3

Aroer 3

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֲרוֹעֵר
Betyder: ruiner
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.148932, 34.984852

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Sam 30:28

Bilder från Flickr