Afek, Afik

Afek, Afik

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אֲפֵק
Betyder: inhägnad
Namn idag: Fek
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 34.066067, 35.865803

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 13:4, 19:30
Dom 1:31

Bilder från Flickr