Almon

Almon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עַלְמוֹן
Betyder: fördold
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.828405, 35.287636

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 21:18

Bilder från Flickr