Alammelek

Alammelek

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אַלַּמֶֶּלֶךְ
Betyder: kungens ek
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.978291, 35.182915

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:26

Bilder från Flickr