Röhsska museet

Från Staatliche Museum i Berlin köptes två glaserade tegelreliefer, ett lejon och en drake, härstammande från de tyska utgrävningarna i Babylon. I Sverige är dessa ensamma representanter för de gamla babyloniernas konstnärliga kultur. Relieferna visas permanent i museets Arkitekturhall som ligger i anslutning till entrén.

Röhsska museet

Typ: Museum
Position: 57.699745, 11.973258
Web: rohsska.se, rohsska.se/en

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 0 ggr i Bibeln:

Bilder från Flickr