Lasarus grav

Platsen har identifierats med Lasarus grav sedan 300-talet, och flera kyrkor har funnits på platsen. Arkeologer har bekräftat att området användes som begravningsplats på Jesu tid och man har hittat gravar strax norr om kyrkan.

Öppetider: 08.00-11.45, 14.00-18.00

Lasarus grav

Typ: Grav
Grundtextens namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 31.770021, 35.264378
Web: www.bible-archaeology.info/tombs.htm

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Joh 11:38

Bilder från Flickr