Alemet

Alemet

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עָלֶמֶת
Betyder: täckning
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.828405, 35.287636

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 6:60

Bilder från Flickr