Zeus altare i Pergamon

Utgrävningar hittade på slutet av artonhundratalet Zeus-altaret, det flyttades till Tyskland och kan ses på Pergamonmuseet i Berlin. Johannes refererar till detta tempel i Upp 2:13 som platsen där ”Satan har sin tron”.

Zeus altare i Pergamon

Typ: Offerplats
Grekiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 39.130814, 27.184044
Web: deeperstudy.com/link/pergamum_acropolis.html

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Upp 2:13

Bilder från Flickr