Jeriko

Jeriko

Typ: Stad
Grekiskt namn: יְרֵחֹֽו
Betyder: dess måne
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 5 ggr
Position: 31.851898, 35.439148

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

Matt 20:29
Mark 10:46
Luk 18:35, 19:1, 19:3

Bilder från Flickr