Pergamon museum

Pergamonmuseet i Berlin har Zeus-altaret som hittades på slutet av artonhundratalet. Det refereras till i Upp 2:13 som platsen där ”Satan har sin tron”. Här finns också Ishtarporten från Babylon, byggd 575 f.Kr. av Nebukadnessar och porten in till marknadsplatsen från den romerska staden Miletos.

OBS! - Den delen som har Zeus-altaret är stängd för reparation hösten 2014 till 2019.

Passager

Nämns totalt 0 ggr i Bibeln:

Bilder från Kärnbibeln

Bilder från Flickr