Selsach

Selsach

Typ: Stad
Hebreiskt namn: צֶלְצַח
Betyder: skugga
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.717667, 35.187019

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Sam 10:2

Bilder från Flickr