Sevoim

Sevoim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: צְבֹעִים
Betyder: hyena
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.101822, 35.476337

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Neh 11:34

Bilder från Flickr