Sanoach 2

Sanoach 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: זָנוֹחַ
Betyder: ett kärr
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.366667, 35.000000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:56

Bilder från Flickr