Arnons floddal

Arnons floddal

Typ: Dal
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 11 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.428801, 35.677010

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 11 ggr i Bibeln:

5 Mos 2:24, 2:36, 3:8, 3:12, 3:16, 4:48
Jos 12:1, 12:2, 13:9, 13:16
2 Kung 10:33

Bilder från Flickr