Jisreelslätten, Jisreels slätt

Jisreelslätten, Jisreels slätt

Typ: Dal
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.597157, 35.331001

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 17:16
Dom 6:33
Hos 1:5

Bilder från Flickr