Hinnoms dal

Hinnoms dal

Typ: Dal
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.769079, 35.227993

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 15:8, 18:16
Neh 11:30

Bilder från Flickr