Ajalons dal

Ajalons dal

Typ: Dal
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.841173, 35.025379

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 10:12

Bilder från Flickr