Adma

Adma

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אַדְמָה
Betyder: röd jord
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.119423, 35.412529

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

1 Mos 10:19, 14:2, 14:8
5 Mos 29:23
Hos 11:8

Bilder från Flickr