Tabor 3

Tabor 3

Typ: Stad
Hebreiskt namn: תָּבוֹר
Betyder: upphöjd plats
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.930538, 35.221031

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Sam 10:3

Bilder från Flickr