Sira

Sira

Typ: Stad
Hebreiskt namn: סֵרָה
Betyder: tillbakadragande
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.549999, 35.099998

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

2 Sam 3:26

Bilder från Flickr