Shickeron

Shickeron

Typ: Stad
Hebreiskt namn: שִׁכְרוֹן
Betyder: druckenhet
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.777615, 34.852146

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:11

Bilder från Flickr