Akshaf

Akshaf

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אַכְשָׁף
Betyder: jag skall bli förhäxad
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.951820, 35.173828

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 11:1, 12:20, 19:25

Bilder från Flickr