Salmone

Salmone

Typ: Stad
Grekiskt namn: Σαλμώνη
Betyder: klädd
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 35.212296, 26.274492

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Apg 27:7

Bilder från Flickr