Rogelim

Rogelim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רֹגְלִים
Betyder: män till fots
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.214706, 35.632915

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

2 Sam 17:27, 19:31

Bilder från Flickr