Rechovot 2

Rechovot 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רְחֹבוֹת
Betyder: gator
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.884129, 35.897633

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Mos 36:37
1 Krön 1:48

Bilder från Flickr