Rama 4

Rama 4

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רָמָה
Betyder: kulle
Namn idag:
Nämns i GT: 13 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.832739, 35.180164

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 13 ggr i Bibeln:

1 Sam 1:19, 2:11, 7:17, 8:4, 15:34, 16:13, 19:18, 19:19, 19:22, 19:23, 20:1, 25:1, 28:3

Bilder från Flickr