Rama 3

Rama 3

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רָמָה
Betyder: kulle
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.939011, 35.368122

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:36

Bilder från Flickr