Rama 2

Rama 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רָמָה
Betyder: kulle
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.111076, 35.310463

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:29

Bilder från Flickr