Puteoli

Puteoli

Typ: Stad
Grekiskt namn: Ποτίολοι
Betyder: svavelhaltiga källor
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 40.835632, 14.267744

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Apg 28:13

Bilder från Flickr