Piraton

Piraton

Typ: Stad
Hebreiskt namn: פִּרְעָתוֹנִי
Betyder: furstlig
Namn idag: Faroun
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.286022, 35.022945

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Dom 12:15
2 Sam 23:30
1 Krön 11:31, 27:14

Bilder från Flickr