Pergamon

Pergamon var en kulturell stad. Utgrävningar hittade på slutet av artonhundratalet Zeus-altaret, det flyttades till Tyskland och kan ses på Pergamonmuseet i Berlin. Johannes refererar till detta tempel i Upp 2:13 som platsen där ”Satan har sin tron”.

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Upp 1:11, 2:12, 2:13

Bilder från Kärnbibeln

Bilder från Flickr