Pas Dammim

Pas Dammim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: פַּס דַּמִּים
Betyder: blodsgräns
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.691187, 34.944496

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 11:13

Bilder från Flickr