Pafos

Pafos

Typ: Stad
Grekiskt namn: Πάφος
Betyder: het
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 2 ggr
Position: 34.754105, 32.400162

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Apg 13:6, 13:13

Bilder från Flickr