Andra Petrusbrevet 1:19

Och vi har också profeternas mycket pålitliga ord. [Förutom Petrus ögonvittnesberättelse på förklaringsberget har vi alla profetiorna i Gamla testamentet som vittnar om att Jesus skulle komma.] Ni gör helt rätt i att ständigt undersöka (ta fasta på, ge akt på) profetiorna, de lyser som en lampa på en mörk (moraliskt förmörkad) plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan [Jesus] går upp i era hjärtan.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Καὶ   ἔχομεν   βεβαιότερον   τὸν   προφητικὸν   λόγον,   ᾧ   καλῶς   ποιεῖτε   προσέχοντες   ὡς   λύχνῳ   φαίνοντι   ἐν   αὐχμηρῷ   τόπῳ   ἕως   οὗ   ἡμέρα   διαυγάσῃ   καὶ   φωσφόρος   ἀνατείλῃ   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... we have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G0949 βεβαιότερον (bebaios)
fast, hållfast, säker more certain
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Jämförande jämförande
A-ASM-C
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4397 προφητικὸν (prophetikos)
profetisk prophetic
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G3056 λόγον, (logos)
ord, resonemang word,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3739 (hos, he, ho)
vem to which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
R-DSM
G2573 καλῶς (kalos)
gott, god, skickligt well
Adverb Adverb
ADV
G4160 ποιεῖτε (poieo)
göra you do
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G4337 προσέχοντες (prosecho)
vara på vakt taking heed,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3088 λύχνῳ (luchnos)
ljus, lampa to a lamp
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G5316 φαίνοντι (phaino)
visa sig shining
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PAP-DSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0850 αὐχμηρῷ (auchmeros)
mörk, dyster [a] dark
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G5117 τόπῳ (topos)
plats place,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem this
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
R-GSM
G2250 ἡμέρα (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G6897 διαυγάσῃ
may have dawned
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5459 φωσφόρος (phosphoros)
ljusbringande (stjärna) [the] morning star
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G0393 ἀνατείλῃ (anatello)
gå upp, uppstiga, framträda may have arisen
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2588 καρδίαις (kardia)
hjärta, inre hearts
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G4771 ὑμῶν· (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)